Microsoft Word > Objektu noformēšana > Objektu apvienošana grupās > Objektu grupas izveidošana un izjaukšana

 

 

Objektu grupas izveidošana un izjaukšana

    Objektu grupas izveidošana

    Grupas izjaukšana

 

 

Objektu grupas izveidošana

Pirms grupas izveidošanas izvēlas visus vajadzīgos elementus (jāizmanto kāds no objektu izvēles paņēmieniem).

Lai vairākus objektu apvienotu vienā grupā:

·        izvēlas objektus (ap visiem grupā apvienojamajiem objektiem jābūt redzamiem izvēlētā objekta kvadrātiņiem);

·        vairāku objektu apvienošanai vienā izmanto komandu Draw / Group. Pēc komandas izpildes grupas objekts iegūst kvadrātiņus, kas atrodas uz neredzama taisnstūra, kurš aptver visus grupas objektus. Darbības un noformēšanas iespējas grupas objektam ir tādas pašas kā jebkuram citam zīmētajam objektam.

Apvienotā objektā problēmas var sagādāt kādas tā sastāvdaļas parametru mainīšana. Lai to veiktu, apvienotais objekts ir jāatgrupē, jāizvēlas vajadzīgā sastāvdaļa, jāveic izmaiņas, atkal jāiezīmē grupā ietilpstošie objekti un tie jāapvieno (sk. nākamo piemēru).

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Grupas izjaukšana

Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas kādam no grupas objektiem vai jāmaina grupas sastāvs, tad grupa ir jāizjauc.

Lai sadalītu grupas objektu atsevišķos to veidojošajos objektos:

·        izvēlas grupas objektu;

·        aktivizē komandu Draw / Ungroup. Pēc komandas izpildes katrs grupas objekts atgūst savus izvēles kvadrātiņus.

Pēc apvienotā objekta atgrupēšanas iezīmēti ir visi tā objekti.

Atpakaļ uz sākumu