Microsoft Word > WordArt > WordArt rīku josla

 

 

WordArt rīku josla

Teksta izvietošanas veidi

Teksta novietošanas iespējas izvēlētajā formā

Attāluma noteikšana starp burtiem

WordArt rīku josla ir paredzēta tikai ar WordArt veidoto teksta objektu noformēšanai:

·        ar pogu  (Insert WordArt) izveido jaunu WordArt objektu;

·        komandas Edit Text… dialoga logu Edit WordArt Text izmanto teksta rediģēšanai;

·        ar pogu  (WordArt Gallery) atver dialoga logu WordArt Gallery, kurā var nomainīt teksta noformēšanas veidu;

·        ar pogu  (Format WordArt…) izsauc dialoga logu Format WordArt. Tā elementi ir identiski citu objektu noformēšanas dialoga logiem;

·        pogas  (WordArt Shape) piedāvātajā tabulā var izvēlēties formu, kādā izvietot tekstu;

·        objekta pagriešanas pogas  (Free Rotate) izmantošanas iespēju aprakstu;

·        ar pogas  (Text Wrapping) komandām izvēlas objekta un teksta savstarpējo izvietojumu;

·        ar pogu  (Word Art Same Letter Heights) var izlīdzināt vienādu visu burtu augstumu;

·        poga  (WordArt Vertical Text) maina teksta novietojuma veidu no horizontāla uz vertikālu un otrādi;

·        pogu  (WordArt Alignment ) var izmantot teksta izlīdzināšanas veida izvēlei;

·        ar pogu  (WordArt Character Spacing) var izvēlēties attālumu starp burtiem.