Microsoft Word > WordArt > WordArt rīku josla > Teksta izskata maiņas iespējas

 

 

Teksta izskata maiņas iespējas

    Teksta izvietošanas veidi

    Teksta novietošanas iespējas izvēlētajā formā

    Attāluma noteikšana starp burtiem

 

 

Teksta izvietošanas veidi

Pogas WordArt Shape piedāvātajā sarakstā var izvēlēties, kādas formas figūrā teksts jāievieto. Dažas no figūrām sastāv no vairākām daļām. Tās izmanto, ja teksts ir ievadīts vairākās rindās, nospiežot taustiņu .

 Atpakaļ uz sākumu

 

 

Teksta novietošanas iespējas izvēlētajā formā

Atpakaļ uz sākumu

 

 

Attāluma noteikšana starp burtiem

Burti vai simboli tekstā var atrasties ļoti tuvu vai pat pārklāties, kā tas redzams paraugā ar zilo tekstu. Šajā gadījumā izvēlētais attālums ir Very Tight – ļoti cieši. Zaļajam tekstam izmantots veids Loose (vaļīgs).

Tekstlodziņā Custom var ievadīt vērtību procentos. Ja tā būs 100%, tad attālums būs parastais (Normal), mazāks par 100% – burti pārklāsies (Tight), lielāks – izretināsies (Loose).

 Atpakaļ uz sākumu