Microsoft Word > MS Equation Editor

 

 

MS Equation Editor

Formulu lietošanas piemēri

Jaunas formulas izveidošana

Formulas pabeigšanas apstiprināšana

Formulas izsaukšana labošanai vai papildināšanai

Formulu pārvietošana

Formulas izmēru maiņa

Programmas Equation Editor logs

Formulas rediģēšana

Formulu izveidošanas piemēri

Ieteikumi formulu veidošanai

27. vingrinājums: Formulu veidošana.

Equation Editor ir firmas Design Science, Inc. formulu redaktora MathType speciāla versija, kas pielāgota izmantošanai Microsoft programmās.

Equation Editor programmu izmanto, lai izveidotu formulas, kuras satur daļas, saknes, integrāļus un citus matemātiskus elementus. Programma Equation Editor veic arī izveidoto formulu noformēšanu, piemēram, mainīgo nosaukumus noformē kursīvā (slīpi), ievieto starp elementiem atstarpes u. c.