Microsoft Word > Ms Equation Editor > Jaunas formulas izveidošana

 

 

Jaunas formulas izveidošana

Lai izveidotu jaunu formulu:

·       ar komandu Insert / Object atver dialoga logu Object;

·       Lapiņas Create New sarakstā Object type izvēlas Microsoft Equation 3.0.

Atkarībā no lietotās programmas vai kādiem citiem apstākļiem, programma var aktivizēties divos dažādos izskatos.

1. Fonā paliek redzams pamatprogrammas logs un tajā – rāmītis, kurā var ierakstīt formulu. Pamatprogrammas izvēlņu josla un pogu joslas tiek aizstātas ar programmas Equation Editor izvēlņu joslu. Šādā izskatā Equation Editor  programma parasti atveras MS Word un MS Excel programmās.

2. variantā atveras atsevišķs Equation Editor programmas logs, piemēram,  MS PowerPoint programmā.

 

Formulas tekstu ievada no tastatūras un izmantojot speciālas Equation Editor programmas rīku pogas.

Vienā Equation Editor logā var ievadīt arī vairākas formulas. Pēc atgriešanās pamatprogrammā, no kuras Equation Editor programma tika izsaukta, viss formulu sastādīšanas rāmīša vai loga saturs tiek ievietots kā viens objekts.

 

Programmas Equation Editor versijas 1.0, 2.0 un 3.0 praktiski ne ar ko neatšķiras. Tāpēc visi šeit aprakstītie formulu veidošanas paņēmieni ir izmantojami jebkurā no programmas versijām.