Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas izsaukšana labošanai vai papildināšanai

 

 

Formulas izsaukšana labošanai vai papildināšanai

Lai ar Equation Editor programmu sastādītā formulā veiktu kādas izmaiņas, uz tās divreiz jānoklikšķina. Aktivizēsies Equation Editor programma ar izvēlētās formulas tekstu.