Microsoft Word > Ms Equation Editor > Programmas Equation Editor logs

 

 

Programmas Equation Editor logs

Pēc programmas aktivizēšanas (veidojot jaunu formulu vai labojot esošu) uz ekrāna parādās viens no diviem programmas Equation Editor loga variantiem. Šeit tiks apskatīts atsevišķais programmas logs, kas pēc būtības neatšķiras no otra tipa loga.

Logā ir redzamas jau pazīstamas programmu logu sastāvdaļas: nosaukuma, izvēlņu un informatīvā josla, rullslejas. Eguation Editor raksturīgās sastāvdaļas ir ievadīšanas rāmītis, paletes un teksta kursora veids.

Tukšs ievadīšanas rāmītis (empty slot) ir neliels taisnstūris ar raustītu kontūrlīniju, kurš redzams pēc Equation Editor programmas aktivizēšanas. Rāmītī atrodas ievadīšanas kursors un tajā var ievadīt tekstu, ievietot simbolu vai sagatavi.

Ievadīšanas kursoram (insertion pointer) ir L veida forma. Ievadīšanas kursora vertikālā svītra, tāpat kā teksta kursors, norāda vietu, kur tiks novietots turpmāk ievadītais teksts vai sagatave. Horizontālā svītra norāda ievadīšanas rāmīti, kurā notiks ievadīšana. Pārvietojoties pa formulu, ievadīšanas kursora izmēri un izskats mainās.

Peles rādītāju (mouse pointer), tāpat kā citās Windows programmās, izmanto ievadīšanas vietas norādīšanai, un tā forma ir . Ja tiek turēts taustiņš , tad peles rādītājs maina izskatu  . ( taustiņu izmantoja dažu komandu izpildei agrākajās Equation Editor versijās, kas versijā 3.0 nedarbojas.)

Izvēlņu josla (menu bar) satur vairākas komandkartes, kuru komandas strādā līdzīgi kā citās lietojumprogrammās, piemēram, File, Edit un Help. Komandkaršu Size, Format un Style komandas izmanto formulu elementu formatēšanai.

Simbolu paletes (symbol palettes) atrodas augšējā rindā. Uz katras paletes pogas redzami divi vai trīs raksturīgākie paletes simboli. Paletē esošos simbolus var apskatīt, noklikšķinot uz paletes pogas.

Sagatavju paletes (template palettes) atrodas zem simbolu palešu rindas. Sagatavju paletes ir apvienotas grupās pēc to matemātiskās piederības. Izveidotas pēc tiem pašiem principiem kā simbolu paletes.