Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Simbolu ievietošana

 

 

Simbolu ievietošana

Simboli pa grupām ir apvienoti paletēs. Paletes nosaukums kļūst redzams, ja kādu laiku peles rādītāju tur uz paletes pogas.

Nākamajā tabulā redzams simbolu sadalījums paletēs un palešu angliskie nosaukumi. Palete atveras, ja uz tās izpilda  klikšķi. Arī izvēlētā simbola ievietošanu veic ar klikšķi.

Simboli jāizvēlas no paletes, nevis no paletes pogas, kas pēc noklikšķināšanas uz tās paliek redzama kā pirmā rinda.

Relational symbols

Spaces and ellipses

Embellishments

Operator symbols

Arrow symbols

Salīdzināšanas simboli

Atstarpes un daudzpunkti

Simbolu papildinājumi

Matemātiskās darbības zīmes

Bultiņas

Logical symbols

Set theory symbols

Miscellaneous symbols

Greek characters (lowercase)

Greek characters (uppercase)

Loģiskie simboli

Kopu teorijas

Dažādi simboli

Mazie grieķu burti

Lielie grieķu burti