Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Sagatavju ievietošana

 

 

Sagatavju ievietošana

Sagataves pa grupām ir apvienotas paletēs. Paletes nosaukums kļūst redzams, ja kādu laiku peles rādītāju tur uz paletes pogas.

Nākamajā tabulā redzams sagatavju sadalījums pa paletēm un palešu angliskie nosaukumi. Palete atveras, ja uz tās izpilda  klikšķi. Arī izvēlētā simbola ievietošanu veic ar klikšķi.

Sagataves jāizvēlas no paletes, nevis no paletes pogas, kas pēc noklikšķināšanas uz tās paliek redzama kā pirmā rinda.

 

Fence templates

Fraction and radical templates

Subscript and superscript templates

Summation templates

Integral templates

Iekavas

Daļas un saknes

Pakāpes un indeksi

Summas

Integrāļi

 

Overbar and underbars templates

Labeled arrow templates

Products and set theory templates

Matrix templates

Zīmju pievienošana virs un zem simboliem

Bultiņas ar uzrakstiem

Kopu teorijas

Matricas