Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Ievadīšanas vietas izvēle

 

 

Ievadīšanas vietas izvēle

Īpaši svarīgi formulas veidošanas laikā ir sekot kursora atrašanās vietai. Kursors norāda ievadīšanas vietu, kas savukārt nosaka to, kā ievadītais tiks noformēts un izvietots.

Piemērā aplūkojamie četri paraugi rāda, kāds ir rezultāts pēc plus zīmes ievadīšanas atkarībā no kursora atrašanās vietas. Uzskatāmībai kursors ir iekrāsots.

Lai pārvietotos formulās, dažkārt ērtāk ir izmantot nevis peli, bet tastatūru.

 

Nospiežot

ievadīšanas vieta pārvietojas uz

 

rāmīša malu, bet, ja ievadīšanas vieta sakrīt ar rāmīša malu, tad uz nākamā rāmīša beigām

 +

iepriekšējā rāmīša beigām

vienu pozīciju pa labi

vienu pozīciju pa kreisi

vienu pozīciju uz augšu

vienu pozīciju uz leju

rindas sākumu

rindas beigām

 

Ja rāmītī ir jāievada simbols , tad jāizmanto taustiņu kombinācija  + .

Ņemot vērā rāmīšu un sagatavju dažādās formas, pārvietošanās formulā, izmantojot taustiņus vai to kombinācijas, būs specifiska.

Ērtākais veids, kā cikliski pārvietoties formulā, ir izmantot taustiņu .