Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Iezīmēšana

 

 

Iezīmēšana

Lielākajā daļā Windows programmu iezīmēšanu izmanto, lai pēc tam ar iezīmēto daļu varētu izpildīt kādas komandas, piemēram, komandas Copy, Paste un Cut.

Equation Editor iezīmēšanas paņēmieni ir tādi paši kā citās Windows programmās, bet tiek izmantotas arī īpašas iezīmēšanas metodes sagatavju sastāvdaļu – ievades rāmīšu, matricu un simbolu – iezīmēšanai.

Iezīmēšanai formulā var izmantot šādas metodes.

Lai iezīmētu

 

 

formulas laukumu

nospiež peles pogu sākumpozīcijā un velk, kamēr vajadzīgā daļa iezīmēta

turot nospiestu , izmanto vajadzīgos pārvietošanās bultiņu taustiņus

sagataves rāmīša saturu

izpilda dubultklikšķi jebkurā sagataves vietā. Ja sagataves ietver viena otru, iezīmēsies mazākā no tām (visdziļākā)

visu formulu

izpilda komandu Edit  / Select All

izpilda dubultklikšķi galvenajā (ārējā) ievades rāmītī