Microsoft Word > Ms Equation Editor > Formulas rediģēšana > Dzēšana

 

 

Dzēšana

Dzēšanai var izmantot šādas darbības.

Darbība

Rezultāts

Piemērs

 (Backspace) nospiešana

nodzēš vienu simbolu pa kreisi no ievades kursora. Ja kāda daļa ir iezīmēta, tad tā tiks nodzēsta

 nospiešana

nodzēš simbolu pa labi no kursora. Ja kāda formulas daļa ir iezīmēta, tā tiks nodzēsta

  vai  nospiešana

ja blakus kursoram atrodas sagatave, pirmoreiz tiks iezīmēts sagataves saturs, bet otrreiz – nodzēsts

Komanda Edit / Clear

nodzēš iezīmēto daļu (tas pats, kas  Backspace vai )

 

Ievadīšana, ja iezīmēta kāda formulas daļa

aizvietos iezīmēto daļu ar to, kas tiks ievadīta.

Komanda Edit / Undo atjauno nodzēsto, ja to izsauc tūlīt pēc dzēšanas.