Microsoft Word > Ms Equation Editor > Ieteikumi formulu veidošanai

 

 

Ieteikumi formulu veidošanai

Vēl daži ieteikumi dažādu formulu elementu veidošanā.

·        Formulas ar Equation Editor programmu ieteicams veidot arī tad, ja tās satur tādus elementus, kurus var izveidot bez šīs programmas palīdzības, jo Equation Editor programma veic automātisku formulas noformēšanu. Nākamajos attēlos parādīts, kā izskatās viena un tā pati formula, kas izveidota, izmantojot tikai ievadīšanu no tastatūras un nulles novietošanu (pa kreisi), un ar Equation Editor (pa labi) veidotās. Lai kreisajā pusē redzamo formulu noformētu tā, lai tā izskatītos kā otra, blakusesošā formulā papildus jāievieto četras atstarpes un jānovieto slīpi trīs simboli. Lai atvasinājuma zīme neizskatītos pēc komata, simbols jāievieto no simbolu tabulas (komanda Insert / Symbol):

x’=x-x0          

·        Dažkārt nav vizuālas atšķirības, vai turpmākā formulas daļa, piemēram, ja izmanto summas sagatavi, tiks ievadīta sagataves ievades rāmītī vai formulas beigās. Ieteicams tomēr būtu sagataves rāmītī ievadīt tikai to, kas attiecas uz doto sagatavi, bet pārējo – formulas beigās (sk. attēlu). Citādi dažkārt var rasties izvietojuma problēmas turpmākajās izmantotajās sagatavēs:

·        Ja formulā ir jāievada kāds skaidrojošais teksts, vēlams pāriet uz stilu Text (komanda Style / Text) un pēc tam, ja nepieciešams, atjaunot stilu Math. Piemērā Text stilā rakstāmā daļa ir iekrāsota:

·        Ja jāveido vektors virs viena burta, kā tas bija 4. piemērā, tad izvēlas papildinājuma simbolu paleti , bet, ja virs garāka teksta, tad sagatavi  no paletes :

*

·        Pareizi jānosaka, vai formulā no sagataves jāievieto viena iekava vai iekavu pāris. To veic, apskatot formulu. Ja atverošo un aizverošo iekavu skaits sakrīt, tad jāizvēlas iekavu pāris. Gadījumā, ja izvēlas atsevišķi atverošo un pēc tam aizverošo iekavu, parādīsies lieks ievades rāmītis, no kura būs grūti atbrīvoties. Kā redzams attēlā, arī iekavu lielums var būt atšķirīgs:

·        Ja jāveido matrica, kurā kolonnu un rindu skaits ir atšķirīgs vai arī matricā ir daudz elementu, jāizvēlas sagatave . Atvērsies Matrix dialoga logs.

Stabiņu skaitu ievada tekstlodziņā Columns, bet rindu – Rows. Pārējie dialoga elementi attiecas uz matricas elementu savstarpējo izvietojumu. Kolonnas elementus var savstarpēji izlīdzināt  (sk. 5. piemērā).