Microsoft Word > Stili

 

 

Stili

Ms Word iebūvētie stili

Stilu veidi

Stilu lietošana

Darbs ar stilu dialoga logu

Jauna stila definēšana

Stilu lietojumi

Stils ir teksta noformējuma parametru kopums, kuram piešķirts nosaukums. Darbs ar stiliem atvieglo dokumenta noformēšanu. Izmantojot stilus, teksta noformēšanu iespējams veikt ar vienu darbību. Ja dokuments noformēts, izmantojot stilus, tad, mainot stilu, mainās dokumenta noformējums. Strādājot ar stiliem, ir iespējams veidot dažādus sarakstus, piemēram, pamatojoties uz stiliem, var izveidot satura rādītāju, iekļaujot tajā visas rindkopas ar norādīto stilu.