Microsoft Word > Stili > MS Word iebūvētie stili

 

 

MS Word iebūvētie stili

Uzsākot darbu jaunā dokumentā, tekstam ir noteikts noformējums, burtu lielums, atstarpe starp rindiņām un citi. Šo noformējumu nosaka stils – Normal, kas pēc noklusēšanas ir katra jauna dokumenta pamatstils. Stils Normal tiek glabāts tukšā dokumenta (Blank Document) šablonā Normal.dot. Šablonā Normal.dot  glabājas ne tikai stils Normal, bet visi MS Word definētie un izmantotie stili. Ievietojot dokumentā dažādus objektus, piemēram, atsauces, satura rādītāju, to noformēšanai MS Word izmanto noteiktu stilu. MS Word definētos stilus var izvēlēties formatēšanas rīku rindas stilu lodziņā.

Virsrakstu stilus Heading1, Heading2, ... izmanto virsrakstu noformēšanā.

Ja dialoga loga AutoCorrect lapiņā AutoFormat As You Type (Tools / AutoCorrect) atļauj automātisku stilu nomaiņu dokumentā, tad, mainot rindkopai burtu izmēru uz lielāku, MS Word automātiski nomaina rindkopai stilu Normal pret virsrakstu stilu Heading.

Ja rindkopa ir noformēta, izmantojot virsraksta stilu, tad rindkopas sākumā (iezīmēšanas joslā) redzams virsraksta stila (Heading) marķieris n.

Marķierus redz neredzamo simbolu rādīšanas režīmā ().