Microsoft Word > Stili > Stilu lietošana

 

 

Stilu lietošana

Lai dokumentā izmantotu stilus:

·         iezīmē teksta apgabalu vai rindkopas. Ja rindkopas stils jālieto tikai vienai rindkopai, tad tajā novieto teksta kursoru;

·         formatēšanas rīku rindā atver stilu sarakstlodziņu un izvēlas stilu.

 

Ja rindkopas noformēšanā ir izmantots stils un pēc tam rindkopas noformējums ir mainīts ar formātu rīkiem, tad, rindkopai vēlreiz izvēloties šo stilu, atveras dialoga logs Modify Style.

Izņēmums ir stils Normal. Izvēloties stilu Normal, rindkopa vienmēr tiks noformēta atbilstoši Normal stilam.

Dialoga logā Modify Style jānorāda, vai izmaiņas izdarīt stilā vai rindkopas noformējumā.

Ja izmaiņas izdara stilā, tad tiek pārveidots stils, un turpmāk dokumentā tiks izmantots mainītais stils. Ja izmaiņas izdara tekstā, stils netiek mainīts, tas ir, dokumentā tiks izmantots sākotnējais stils.

Nekad nevajadzētu izdarīt izmaiņas Word definētajos stilos. Ja nepieciešams mainīt kāda stila noformējumu, ieteicams definēt jaunu, uz šā stila pamata veidotu, stilu.

    28. vingrinājums: Stilu lietošana.