Microsoft Word > Stili > Darbs ar stilu dialoga logu

 

 

Darbs ar stilu dialoga logu

Komanda Format / Style... izsauc dialoga logu Style, kurā:

·         sarakstlodziņā List izvēlas lodziņā Styles redzamos stilus:

·          Styles in use – sarakstā rādīt dokumentā izmantotos stilus;

·          All styles – sarakstā rādīt visus stilus;

·          User defined styles – sarakstā rādīt lietotāja veidotos stilus;

·         ar pogu  var mainīt Styles lodziņā izvēlētā stila formātus (atver dialoga logu Modify Style);

Dialoga logā Modify Style tekstlodziņā Name redz maināmā stila nosaukumu. Izvēloties pogu , atver formatēšanas komandu sarakstu. Izvēloties kādu no formatēšanas komandām, atver atbilstošo formātu dialoga logu. Formātu dialoga logā izdara nepieciešamās izmaiņas.

·         ar pogu  var izveidot jaunu stilu (atver dialoga logu New Style);

·         poga  ļaus lietot izvēlēto stilu iezīmētajām rindkopām vai tekstam.

Mainot dokumenta noformēšanā izmantota stila parametrus, mainās dokumenta noformējums.

 

Lai izmainītu noklusēto burtu lielumu Word, izpilda komandu Format / Style. Dialoga loga Style lodziņā Styles izvēlas stilu Normal un ar pogu  atver nākamo dialoga logu. Dialoga logā Modify Style norāda – þ Add to template (stila izmaiņas ierakstīt dokumenta šablonā). Pēc tam izpilda komandu  / Font. Dialoga logā Font nomaina burtu izmēru.