Microsoft Word > Stili > Jauna stila definēšana > Jauna rindkopas stila izveide, izmantojot formatēšanas rīku rindu

 

 

Jauna rindkopas stila izveide, izmantojot formatēšanas rīku rindas stilu sarakstlodziņu

Lai izveidotu jaunu rindkopas stilu:

·         dokumentā izveido stila paraugu, tas ir, izvēlas vienu rindkopu un to noformē (lieto visus nepieciešamos formātus: burtu lielumu, teksta izlīdzināšanas veidu rindkopā, teksta atkāpes no malām, atstarpi starp rindiņām rindkopā, rindkopas ietvaru, ēnojumu u. c.);

·         teksta kursoru novieto noformētajā rindkopā;

·         ieklikšķina formatēšanas rīku rindas stilu sarakstlodziņā, iezīmējot tur esošā stila nosaukumu;

·         stilu sarakstlodziņā ieraksta jaunā stila nosaukumu;

·         nospiež taustiņu , lai pievienotu jauno stilu sarakstam.