Microsoft Word > Stili > Jauna stila definēšana > Jauna stila izveide, izmantojot dialoga logu New Style

 

 

Jauna stila izveide, izmantojot dialoga logu New Style

Komanda Format / Style... atver dialoga logu Style, kurā izvēlas pogu , kas atver jauna stila veidošanas dialoga logu New Style.

Lai izveidotu jaunu stilu, jānorāda stila parametru kopums (noformējums).

Stila veidošana dialoga logā New Style:

·          lodziņā Name ieraksta jaunā stila nosaukumu;

·          sarakstā Based on izvēlas stilu, kuru izmantot par pamatu jaunajam stilam. Lai jaunais stils būtu neatkarīgs no citā stilā veiktajām izmaiņām, ieteicams izvēlēties no style;

·          sarakstā Style type izvēlas stila veidu – rindkopas vai simbolu stils;

·          sarakstā Style for following paragraph izvēlas, kuru stilu izmantot nākamās rindkopas noformēšanai.

Stila noformējuma izveide

   

Dialoga logā New Style norāda stila saglabāšanas vietu.

Izvēle þ Add to template stilu saglabās dokumenta šablonā. Šo stilu varēs izmantot visos šablona dokumentos.

Izvēle o Add to template stilu saglabās dokumentā. Šo stilu bez pārkopēšanas (dialoga logā Style poga Organizer) nevarēs izmantot citos dokumentos.