Microsoft Word > Stili > Stilu lietojumi > Satura rādītāja izveide

 

 

Satura rādītāja izveide

Satura rādītāja izveidi var sadalīt trīs posmos:

·        visas satura rādītājā iekļaujamās virsrakstu rindkopas noformē ar virsrakstu (Heading) stiliem vai lietotāja definētiem stiliem. Jāpārliecinās, vai Heading stili ir lietoti tikai atbilstošajām rindkopām, t. i., virsrakstiem;

·        novieto teksta kursoru, norādot satura rādītāja vietu dokumentā;

·        izpilda komandu Insert / Index and Tables. Dialoga logā Index and Tables izvēlas lapiņu Table of Contents.

Lodziņā Print Preview redz satura rādītāja izveidē izmantojamo stilu sarakstu (visas rindkopas ar norādītajiem stiliem tiks iekļautas satura rādītājā). Ja lodziņā Print Preview redz citus stilus, nevis tos, pēc kuriem jāveido satura rādītājs, tad, izvēloties pogu , atver dialoga logu Table of Contents Options. Dialoga logā Table of Contents Options jānorāda, kurš stils kurā līmenī, veidojot satura rādītāju, jāizmanto. Noklusēti šajā logā norādīts, ka pirmā līmeņa stils ir Heading1, otrā līmeņa stils ir Heading2, trešā līmeņa stils ir Heading3.