Microsoft Word > Stili > Stilu lietojumi > Satura rādītāja atjaunošana

 

 

Satura rādītāja atjaunošana

Ja dokumentā pēc satura rādītāja izveides veiktas izmaiņas, piemēram, pārvietoti teksta apgabali, pievienotas jaunas lapas, tad izdarītās izmaiņas satura rādītājā automātiski neparādās. Lai atjaunotu satura rādītāju, tas jāiezīmē un jānospiež taustiņš .

Ja satura rādītājā nav iekļauti visi vajadzīgie virsraksti, tad:

·         dokumentā jāatrod vajadzīgā rindkopa;

·         jāpārliecinās, vai rindkopa ir noformēta ar atbilstošo stilu;

·          ja nav, tad rindkopai nomaina stilu;

·          ja ir, tad kļūda meklējama satura rādītāja izveidē (līmeņu skaitā vai satura rādītājā iekļaujamo stilu sarakstā);

·         jāiezīmē satura rādītājs;

·         jānospiež taustiņš , atveras dialoga logs Update Table of Contents, kurā jāizvēlas: ? Update entire table.

Ja satura rādītājā ir iekļauti lieki elementi, tad:

·         atrod liekā elementa rindkopu dokumentā;

·         nomaina rindkopai stilu;

·         iezīmē satura rādītāju;

·         nospiež taustiņu , atveras dialoga logs Update Table of Contents, kurā jāizvēlas: ? Update entire table.