Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Seriālo dokumentu izveide

 

 

Seriālo dokumentu izveide

1. solis - pamatdokumenta izveide

2. solis - datu dokumenta izveide

Pamatdokumenta rediģēšana

3. solis - dokumentu apvienošana

30. vingrinājums: Seriālo dokumentu izveidošana.

31. vingrinājums: Lauku izmantošana. Seriālo dokumentu izveidošana no dotajiem failiem..

Pirms sākt seriālo dokumentu veidošanu, ieteicams izveidot datu dokumentu. Lai izveidotu datu dokumentu Microsoft Word:

·          atver jaunu dokumentu;

·          izpilda komandu Table / Insert / Table;

·          norāda, cik kolonnu (lauku) un cik rindiņu (ierakstu + 1) būs datu tabulā;

·          pareizi ieraksta lauku nosaukumus;

·          ieraksta datus;

·          saglabā datu dokumentu;

·          aizver datu dokumentu.