Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Seriālo dokumentu izveide > 1. solis - pamatdokumenta izveide

 

 

1. solis – pamatdokumenta izveide

Lai izveidotu pamatdokumentu:

·         atver dokumentu, kuru izmantos par pamatu seriāliem dokumentiem (vai jaunu);

·         izmanto komandu Tools / Mail Merge….

Atvērtajā dialoga logā Mail Merge Helper norādīti trīs pēc kārtas veicamie soļi seriālo dokumentu izveidē:

Dialoga logā Mail Merge Helper izpilda 1. soli, izvēlas pogu .

Atvērtajā sarakstā izvēlas pamatdokumenta veidu:

·         Form Letters – brīvas formas vēstule (dokuments);

·         Mailing Labels – uzlīmju lapas apdrukāšana;

·         Envelopes – aplokšņu apdrukāšana;

·         Catalog – kataloga veidošana;

·         Restore to Normal Word Document – pārveidot seriālo pamatdokumentu par “parastu” dokumentu.

Pēc dokumenta veida izvēles atveras nākamais dialoga logs, kurā jānorāda, kuru dokumentu izmantot par pamatdokumentu:

Pēc 1. soļa izpildes dialoga logā Mail Merge Helper notiek šādas izmaiņas:

·        zem pogas  redzams pamatdokumenta veids un nosaukums;

·        redzama jauna poga  – izvēle rediģēt, t. i., mainīt pamatdokumenta saturu un noformējumu (atvērt pamatdokumentu labošanai).