Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Seriālo dokumentu izveide > 3. solis - dokumentu apvienošana

 

 

3. solis – dokumentu apvienošana

Dokumentu sērijas izveidi (apvienošanu) var veikt vairākos veidos:

·        izdrukāt visu dokumentu sēriju. Lai izdrukātu iegūtos dokumentus, pamatdokumenta rīku rindā izvēlas pogu ;

·        dokumentu sēriju izveido jaunā dokumentā. Izvēloties pogu , tiek izveidots jauns MS Word dokuments Form Letter, kurā atrodas visi izveidotie dokumenti. Šo jauno dokumentu var saglabāt, rediģēt un izdrukāt;

·        gadījumā, ja nav nepieciešams veidot dokumentu sēriju no visiem datu tabulas ierakstiem, bet tikai noteiktai ierakstu daļai, tad, izvēloties pogu , atver apvienošanas nosacījumu izveides dialoga logu Merge.

Dokumentus var apvienot divos veidos:

·         izdrukājot (Printer);

·         izveidot jaunu dokumentu (New Document).

Apgabalā Records to be merged izvēlas, no kuriem ierakstiem veidot seriālos dokumentus:

·         All – visiem ierakstiem;

·         From – noteiktai daļai, norādot no (From) līdz kuram (To) ierakstam.

Sarežģītāku dokumentu apvienošanas nosacījumu izveide ir aprakstīta pielikumā.

Beidzot darbu, pamatdokuments ir jāsaglabā. Ja darba laikā datu dokumentā ir izdarītas izmaiņas, tad arī datu dokuments ir jāsaglabā. Ja dokumenti apvienoti jaunā dokumentā, tad jāizvēlas, vai nepieciešams saglabāt jaunizveidoto dokumentu Form Letter vai to tikai izdrukāt.