Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Aplokšņu apdrukāšana

 

 

Aplokšņu apdrukāšana

Vienas aploksnes apdrukāšana

Aplokšņu apdrukāšana, izmantojot datu tabulu

Uzlīmju izveide

Aploksnes var apdrukāt vairākos veidos:

·         vienas aploksnes apdrukāšanai izmanto komandu Tools / Envelopes and Labels...;

·        vairāku aplokšņu izdrukāšanai izveido adrešu (datu) tabulu un izmanto sērijveida dokumentu veidošanas komandu Tools / Mail Merge...;

·        izveido adrešu uzlīmes (labels) aploksnēm, izmantojot sērijveida dokumentu veidošanas komandu Tools / Mail Merge....