Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Aplokšņu apdrukāšana > Vienas aploksnes apdrukāšana

 

 

Vienas aploksnes apdrukāšana

Lai apdrukātu vienu aploksni, izmanto komandu Tools / Envelopes and Labels.... Atvērtajā dialoga logā Envelopes and Labels:

·         tekstlodziņā Delivery address ieraksta saņēmēja adresi;

Ja pirms komandas Tools / Envelopes and Labels izpildes dokumentā ir iezīmēts teksta fragments vai objekts, tad pēc komandas izpildes dialoga loga Envelopes and Labels tekstlodziņā Delivery address automātiski tiks ierakstīts iezīmētais teksta fragments.

·         tekstlodziņā Return address ieraksta nosūtītāja adresi (atpakaļadresi);

·         noformē ierakstītās adreses:

·         iezīmē noformējamo teksta fragmentu;

·         ar peles labo pogu atver konteksta komandkarti;

·         konteksta komandkartē, izvēloties komandu Font, atver noformēšanas dialoga logu Font, kurā izvēlas nepieciešamo noformējumu;

·         ar pogu  var atvērt aploksnes parametru izvēles dialoga logu Envelope Options, kurā iespējams izvēlēties aploksnes parametrus.

Aploksnes parametru izvēle

Aploksnes parametru izvēle ir nepieciešama, lai varētu noteikt aploksnes izmērus un tās ievietošanas veidu printerī.

Lapiņā Envelope Options var izvēlēties aploksnes izmērus un adrešu izvietojumu uz aploksnes:

·         sarakstlodziņā Envelope size izvēlas aploksnes izmēru (standartu);

·         sadaļās Delivery address (saņēmēja) un Return address (nosūtītāja) izvēlas attiecīgās adreses:

·         noformējumu (Font);

·         adreses laukuma kreisā augšējā stūra atrašanās pozīciju uz aploksnes – From left (no kreisās) un From top (no augšas).

Lapiņā Printing Options noskaidro un, ja nepieciešams, maina aploksnes ievietošanas printerī veidu un virzienu:

·         Face up – ar virspusi uz augšu;

·         Face Down – otrādi.

Tā kā aploksne parasti ir mazāka par standarta A4 formāta lapu, tad neatbilstošas ievietošanas gadījumā adreses var netikt uzdrukātas vispār vai arī  atrasties pavisam citās vietās.