Microsoft Word > Seriālie dokumenti > Aplokšņu apdrukāšana > Uzlīmju izveide

 

 

Uzlīmju izveide

Lai apdrukātu uzlīmes (labels), veido dokumentu sēriju:

·         izpilda komandu Tools / Mail Merge...;

·         dialoga loga Mail Merge Helper 1. solī izvēlas Create / Mailing Labels...;

·         dialoga loga Mail Merge Helper 2. solī izvēlas komandu:

·         Get Data / Open Data Source, ja datu tabula ir jau izveidota;

·         Get Data / Create Data Source, ja datu tabula ir jāveido. Datu tabulas veidošanas aprakstu sk. 236. lpp.;

·         pēc komandas izpildes atveras nākamais dialoga logs, kurā, izvēloties pogu , atveras dialoga logs Label Options;

·         dialoga logā Label Options izvēlas uzlīmju lapas veidu. Lodziņā Product Number izvēlas uzlīmju lapas nosaukumu (veidu). Sadaļā Label information var redzēt izvēlētās uzlīmju lapas (Page size) un uzlīmes izmērus (Height, Width);

·         ja sarakstlodziņā Product Number nav nepieciešamā uzlīmju lapas numura, tad, izvēloties pogu , atveras jaunas uzlīmju lapas parametru logs New Custom laser. Dialoga logā New Custom laser:

·         tekstlodziņā Label name ieraksta lapas nosaukumu vai numuru. Ierakstītais nosaukums tiks pievienots dialoga loga Label Options lodziņā Product Number esošajam uzlīmju lapu numuru (nosaukumu) sarakstam;

·         sarakstlodziņā Page size izvēlas lapas izmēru (standartu);

·         tekstlodziņā Number across ieraksta uzlīmju skaitu lapas rindā;

·         tekstlodziņā Number down ieraksta uzlīmju skaitu lapas kolonnā;

·         izmēra uzlīmi un skaitļus ieraksta atbilstošajos tekstlodziņos:

·          tekstlodziņā Label height ieraksta uzlīmes platumu (augstumu) centimetros;

·          tekstlodziņā Label width ieraksta uzlīmes garumu centimetros;

Ja dialoga logā New Custom laser ievadītie uzlīmes izmēri vai uzlīmju lapas parametri ir nepareizi vai neprecīzi, piemēram, nepareizi norādīts uzlīmju skaits lapā, nepareizi izvēlēts lapas izmērs vai neprecīzi norādīti uzlīmes izmēri, tad, izvēloties pogu , atveras brīdinājuma logs ar kļūdas paziņojumu: “The margins, label size, and number across or down values produce a page that is larger than the label page size”. Pēc brīdinājuma loga aizvēršanas dialoga logā New Custom laser jāizdara labojumi.

 

·        dialoga logā Label Options, izvēloties pogu , atveras nākamais dialoga logs Create Labels:

·         tekstlodziņā Sample label ieraksta uz visām uzlīmēm vienādo tekstu;

·         ar pogu  tekstlodziņā Sample label ievieto saistītos laukus, norādot, kur uzlīmē ievietot informāciju no datu tabulas;

·         kad tekstlodziņā Sample label visi nepieciešamie lauki ievietoti, tie jānoformē. Lai noformētu lauku vai tekstu, to iezīmē, ar peles labo pogu izsauc konteksta komandkarti, kurā, izvēloties komandu Font vai Paragraph,  atver atbilstošo parametru dialoga logu;

·         ar pogu  aizver dialoga logu Create Labels un atvērtajā dialoga logā Mail Merge Helper izpilda 3. soli – dokumentu apvienošanu.

    32. vingrinājums: Uzlīmju (Labels) izveidošana.