Microsoft Word > Teksta meklēšana un aizvietošana > Teksta meklēšana

 

 

Teksta meklēšana

Ar komandu Edit / Find... vai nospiežot taustiņu kombināciju  + , uz ekrāna tiek atvērta dialoga loga Find and Replace (atrast un aizvietot) lapiņa Find (atrast), kuras lodziņā Find what (ko atrast) var ierakstīt meklējamo rakstzīmju kopu (piemērā “Tekst”).

Frāzes garums nedrīkst pārsniegt 255 rakstzīmes.

 

Nospiežot pogu , norādītā teksta frāze tiek meklēta dokumenta tekstā. Ja to atrod, tā tiek iezīmēta un atbilstoši parādīta uz ekrāna. Var veikt vajadzīgos labojumus un atkārtoti nospiest pogu , lai atrastu meklējamās frāzes citas atrašanās vietas.

Ja meklējamā frāze dokumenta tekstā nav atrasta, uz ekrāna redzams paziņojums

Lai pārtrauktu meklēšanu un aizvērtu dialoga logu Find and Replace, nospiež pogu .

Meklētās teksta frāzes tiek saglabātas sarakstā Find what, no kura var izvēlēties iepriekš meklēto tekstu vai objektu paraugus un veikt to atkārtotu meklēšanu. Aizverot programmu Word, saraksts Find what tiek dzēsts.