Microsoft Word > Teksta meklēšana un aizvietošana > Teksta aizvietošana

 

 

Teksta aizvietošana

Ar komandu Edit / Replace... vai nospiežot taustiņu kombināciju  + , uz ekrāna tiek atvērta dialoga loga Find and Replace (atrast un aizvietot) lapiņa Replace (aizvietot), kuras lodziņā Find what (ko atrast) var ierakstīt vai izvēlēties no saraksta meklējamo teksta frāzi (piemērā “simbols”), bet lodziņā Replace with ierakstīt vai izvēlēties no saraksta rakstzīmes (tekstu), ar kurām jāaizvieto atrastās teksta frāzes (piemērā “rakstzīme”).

Nospiežot pogu , norādītā frāze tiek meklēta dokumenta tekstā. Ja to atrod, tā tiek iezīmēta un atbilstoši parādīta uz ekrāna. Lai aizvietotu atrasto teksta frāzi ar norādīto tekstu, nospiež pogu .

Nospiežot pogu , tiek meklēta nākamā meklēšanai norādītās teksta frāzes atrašanās vieta.

Ja visi atrastie meklējamā teksta fragmenti jāaizvieto ar norādīto tekstu bez katras atsevišķas aizvietošanas apstiprināšanas, nospiež pogu .

Lai pārtrauktu teksta meklēšanu un aizvietošanu un aizvērtu dialoga logu Find and Replace, nospiež pogu .

Rakstzīmes (teksts), ar kurām jāaizvieto atrastās teksta frāzes, tiek saglabātas sarakstā Replace with, no kura var izvēlēties iepriekš izmantoto tekstu vai objektu paraugus un veikt ar tiem atkārtotu aizvietošanu. Aizverot programmu Word, saraksts Replace with tiek dzēsts.