Microsoft Word > Teksta meklēšana un aizvietošana > Meklēšanas un aizvietošanas parametri

 

 

Meklēšanas un aizvietošanas parametri

Dialoga loga Find and Replace lapiņās Find un Replace var norādīt galvenos teksta meklēšanas un aizvietošanas parametrus – meklējamo teksta frāzi un rakstzīmes tās aizvietošanai. Nospiežot pogu , dialoga logā tiek piedāvāta papildu parametru izvēle, kas ļauj precizēt teksta meklēšanas darbību.

Dialoga loga sadaļas Search Options sarakstlodziņā Search var izvēlēties meklēšanas apgabalu:

·    All – visā dokumentā, sākot no teksta kursora;

·    Down – līdz dokumenta beigām, sākot no teksta kursora;

·    Up – līdz dokumenta sākumam, sākot no teksta kursora.

 

Ja nepieciešams, dokumenta daļu pirms meklēšanas var iezīmēt un meklēšanu veikt tikai dokumenta iezīmētajā daļā.

 

Ar sadaļas Search Options izvēles rūtiņām var precizēt meklējamo rakstzīmju kopas meklēšanas nosacījumus:

·         Match case – meklēt, ņemot vērā burtu reģistru (lielos un mazos burtus);

·         Find whole word – meklēt tikai visu vārdu, neņemot vērā gadījumus, kad meklējamās rakstzīmes ir kāda vārda daļa, piemēram, ja meklē “kad”, atrod vārdu “kad”, bet ne burtus “kad” vārdos “kadrs”, “nekad”, “kadmijs” u. c.;

·         Use wildcards – simboli *, ?, ! u. c. tiek uztverti kā speciāli simboli, kas lietoti atsevišķu vārdu daļu apzīmēšanai, piemēram, meklējot vārdu “g?ds”, tiks atrasti vārdi “gads”, “gids”, “gods” un citi, t. i., ? vietā pieļaujama jebkura rakstzīme;

·         Sounds like – parametrs noderīgs, ja nav īsti skaidrs vārda uzrakstīšanas veids. Izvēloties šo parametru, vārdu var pierakstīt tā, kā to dzird, un Word automātiski sameklēs vajadzīgo vārdu;

·         Find all word forms – meklēt visas vārda gramatiskās formas.

Pēdējās divas izvēles attiecināmas tikai uz angļu valodas vārdiem.