Microsoft Word > Teksta meklēšana un aizvietošana > Pārvietošanās dokumentā, izmantojot komandu Go To...

 

 

Pārvietošanās dokumentā, izmantojot komandu Go To…

Komanda Edit / Go To... piedāvā dialoga loga Find and Replace lapiņu Go To, kura dod iespēju ātri pārvietoties uz konkrētu vietu dokumentā, izmantojot dokumenta elementus - lappuses, sekcijas, atsauces u. c.

Sadaļā Go to what izvēlas dokumenta elementu, kuru izmantos, lai norādītu vietu, uz kuru jāpārvietojas. Piemērā izvēlēts elements Page (lappuse).

Ja precīzi zināms vajadzīgās lappuses numurs, to ieraksta lodziņā Enter page number. Nospiežot pogu , teksta kursors tiek pārvietots  uz norādītās lappuses sākumu.

Lai norādītu vajadzīgo pārvietošanos attiecībā pret teksta kursora aktuālo atrašanās vietu, lodziņā Enter page number var izdarīt ierakstus ar + un - zīmēm, piemēram, +3 norāda, ka jāpārvietojas trīs lappuses uz priekšu, bet -4 - četras lappuses atpakaļ.

Ja vajadzīgās lappuses numurs nav zināms, lodziņu Enter page number var atstāt tukšu un, nospiežot pogu , kas dialoga loga lapiņā nomainījusi pogu ,  vai pogu , pārvietoties

atbilstoši uz nākamo vai iepriekšējo lappusi.

Dialoga logu aizver, nospiežot pogu.