Microsoft Word > Pielikums

 

 

Pielikums

Teksta kontroles līdzekļi

Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

Simbolu ievietošana tekstā

ClipArt

AutoShapes formu izvēle no ClipArt galerijas

Zīmēto objektu novietošana

Objektu izlīdzināšana

Komanda Format/Object

Formulu noformēšanas stila mainīšana

Seriālie dokumenti

Loga sadalīšana

Darbs ar vairākiem dokumentiem vienlaikus

Dokumenta sekcijas

Teksta izvietojums slejās (Columns)

Standartrīku josla

Formatēšanas rīku josla

Uz ekrāna redzamo rīku joslu izvēle

Taustiņu kombinācijas