Microsoft Word > Pielikums > Teksta kontroles līdzekļi > Pareizrakstības kļūdu labošana

 

 

Pareizrakstības kļūdu labošana

Dialoga loga Spelling pogas , , ,  atbilst iepriekš apskatītajām komandām konteksta komandkartēs, izkrītošais sarakstlodziņš Dictionary language – komandai Language.

Sarakstlodziņā Not in Dictionary redzams par kļūdainu atzītais vārds, kas nav atrasts vārdnīcā,

sarakstlodziņā Suggestions (priekšlikumi) – vārdi, kas tiek piedāvāti kļūdainā vārda aizstāšanai.

Ieklikšķinot pogu , kļūdainais vārds tiek aizstāts ar no piedāvātajiem izvēlēto vārdu, bet, ieklikšķinot pogu , ar izvēlēto vārdu tiek aizstāts atrastais kļūdainais un bez jautāšanas tiks aizstāti visi tekstā turpmāk sastaptie šādi vārdi.

Ieklikšķinot pogu , tiek atvērts dialoga logs Spelling & Grammar, kurā, atzīmējot atbilstošās izvēles rūtiņas, var uzstādīt pareizrakstības pārbaudes režīmu (šo dialoga logu var atvērt arī ar komandu Tools / Options... /  Spelling & Grammar):

·       dialoga loga sadaļā Spelling (pareizrakstība);

·       Check spelling as you type – pārbaudīt pareizrakstību, rakstot dokumentu;

·       Hide spelling errors in this document – apslēpt šā dokumenta pareizrakstības kļūdas;

·       Always suggest corrections – vienmēr piedāvāt labojumus;

·       Suggest from main dictionary only – labojumus piedāvāt tikai no lietotāja vārdnīcām;

·       Ignore words in UPPERCASE – nepārbaudīt vārdus, kas uzrakstīti ar lielajiem burtiem;

·       Ignore words with numbers – nepārbaudīt vārdus, kas satur ciparus;

·       Ignore Internet and file addresses – nepārbaudīt interneta un failu adreses.

 

Ar pogu  var atvērt dialoga logu Custom Dictionaries, kurā, atzīmējot atbilstošas izvēles rūtiņas, var norādīt izmantojamās  lietotāja vārdnīcas, bet izkrītošajā sarakstlodziņā Language var izvēlēties valodu.

Informācijas rindiņā Full path redzama izvēlētās lietotāja vārdnīcas (šajā gadījumā CUSTOM.DIC) pilna adrese, bet pogas , ,  izmantojamas darbam ar vārdnīcām:

jaunas vārdnīcas atvēršanai, pievienošanai un atsaukšanai.

Dialoga loga Spelling & Grammar sadaļā Grammar var izvēlēties teksta gramatikas kontroles parametrus:

·         Check grammar as you type – pārbaudīt gramatiku, rakstot dokumentu;

·         Hide grammatical errors in the document – apslēpt šā dokumenta gramatiskās kļūdas;

·         Check grammar with spelling – pārbaudīt gramatiku pēc izrunas;

·         Show readability statistics – parādīt teksta lasāmības un stila statistisko novērtējumu.

Ar pogu  var precizēt gramatikas un teksta stila kontroles uzstādīšanu, bet, nospiežot pogu , tiek veikta dokumenta pareizrakstības kontrole saskaņā ar jaunajiem režīma uzstādījumiem, turklāt iepriekšējā pārbaudē atrasto kļūdu saraksti tiek dzēsti.

Ja sadaļā Grammar atzīmēts režīms Show readability statistics (parādīt teksta lasāmības un stila statistisko novērtējumu), statistiskais novērtējums tiek parādīts pēc teksta kontroles pabeigšanas.