Microsoft Word > Pielikums > Teksta kontroles līdzekļi > Automātiskā labošana ar AutoCorrect > Automātiskā labošana

 

 

Automātiskā labošana

Dialoga loga AutoCorrect (norādīta valoda) lapiņā AutoCorrect, izmantojot izvēles rūtiņas, var izvēlēties automātiskās labošanas noteikumus:

·        Correct TWo INitial CApitals - labot divus lielos burtus vārda sākumā;

·        Capitalize first letter of sentences - pārveidot teikumu pirmos burtus par lielajiem, t. i., aiz punkta sāk rakstīt ar lielo burtu;

·        Capitalize names of days - rakstīt dienu nosaukumus ar lielo burtu (angļu valodā);

·        Correct accidental usage of cAPS LOCK key - likvidēt nejaušas taustiņa  ieslēgšanas sekas, t. i., ja teikuma pirmais burts ir uzrakstīts mazais un visi pārējie lielie, nomainīt uz pretējo - teikuma pirmais burts lielais un pārējie – mazie;

·         Replace text as you type - ievadot nomainīt tekstu. Ja aktualizēts šis nomainīšanas noteikums, ievadot no tastatūras rakstzīmju kombināciju, kas redzama zemāk parādītā izvēršamā saraksta kreisajā kolonnā, dokumentā tiks ievietots atbilstošās rindiņas labajā kolonnā redzamais teksts, piemēram, rakstzīmju kombinācija :( tiks aizstāta ar simbolu L.

Lai pievienotu jaunu rindiņu aizvietošanas sarakstam, lodziņā Replace ieraksta nomaināmās rakstzīmes, lodziņā With - tekstu, ar kuru vēlas aizvietotas ievadāmās rakstzīmes (piemērā - rakstzīmes “vsk” dokumentā vēlas aizvietot ar vārdu “vidusskola”). Nospiežot pogu , ievadītā informācija tiek pievienota sarakstam. Lai dzēstu kādu nomaināmo rakstzīmju kombināciju, ieklikšķina uz tās (izvēlētā rindiņa kļūst redzama lodziņos Replace un With) un nospiež pogu .

Nospiežot pogu , tiek piedāvāts dialoga logs, kurā var norādīt izvēlēto automātiskās koriģēšanas noteikumu izņēmumus.