Microsoft Word > Pielikums > Teksta kontroles līdzekļi > Automātiskā labošana ar AutoCorrect > Automātiskā noformēšana

 

 

Automātiskā noformēšana

Lapiņas AutoFormat As You Type sadaļā Replace as you type ar izvēles rūtiņām var izvēlēties noformēšanas elementus, kas tiek lietoti teksta ievadīšanas procesā, piemēram, aizvietot:

·       “Straight quotes” with “smart quotes” - taisnās pēdiņas ar parastajām pēdiņām;

·       Symbol characters (--) with symbols (-) - simbolu kombināciju (--) ar simbolu (-);

·       *Bold* and _italic_ with real formatting - pierakstus *treknināts* un _kursīvs_ ar atbilstoši formatētu tekstu (treknināts, kursīvs).

 

Lapiņās AutoText un AutoFormat var precizēt automātiskās teksta ievietošanas un formatēšanas režīmus. Microsoft Word pamatu apgūšanas procesā šos jautājumus, kā arī izņēmumu ievadīšanu lapiņā AutoCorrect neapskatīsim.