Microsoft Word > Pielikums > Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

 

 

Vārdu dalīšana zilbēs un pārnešana jaunā rindā

Lai veidotu vārdu dalīšanu un pārnešanu, iezīmē vajadzīgo teksta apgabalu un izpilda komandu Tools / Language / Hyphenation..., kas atver dialoga logu Hyphenation:

·       atzīmē izvēles rūtiņu Automatically hyphenate document, ja vēlas vārdu pārnešanu veidot automātiski (noklusētajā variantā automātiskā pārnešana nav paredzēta);

·       atzīmē izvēles rūtiņu Hyphenate words in CAPS, ja vēlas pārnest vārdus, kas rakstīti tikai ar lielajiem burtiem;

·       lodziņā Hyphenation zone norāda vārda pārnešanai vajadzīgo minimālo brīvo vietu rindas galā;

·       lodziņā Limit consecutive hyphens to norāda, cik rindās pēc kārtas pieļaujams vārdu pārnesums.

 

Pēdējo divu parametru optimāla izvēle nodrošina labu dokumenta izskatu un atvieglo tā lasīšanu.

Ja vēlas pārnesumu veidošanu kontrolēt, nospiež pogu . Tad pie katra pārnesuma veidošanas dialoga logā  Manual Hyphenation (norādīta aktuālā valoda) tiks parādīts vārda sadalījums zilbēs un piedāvāta pārnesuma vieta, kuru lietotājs var apstiprināt vai noraidīt.

Piemēram, vārds “dokumentā” sadalīts zilbēs “do­-ku-men-tā” un ar pulsējošu kursoru tiek piedāvāts pārnest vārdu aiz otrās zilbes “doku-mentā”.

Lietotājs šādu pārnesumu var apstiprināt, nospiežot pogu , vai no tā atteikties, nospiežot pogu .