Microsoft Word > Pielikums > Simbolu ievietošana tekstā

 

 

Simbolu ievietošana tekstā

Dialoga loga Symbol lapiņā Special Characters var atrast taustiņu kombinācijas, kuras lietojot iespējams ievietot speciālos simbolus tekstā, neatverot dialoga logu Symbol.

 

Speciālie simboli:

--

Em Dash

defise, domuzīme, pārnesuma zīme

-

En Dash

defise

-

Nonbreaking Hyphen

neatdalāmā defise

­

Optional Hyphen

neobligātā defise

 

Em Space

   

tukšumzīmes

 

En Space

 

¼ Em Space

 

Nonbreaking Space

neatdalāmā tukšumzīme

©

Copyright

autortiesību zīme

®

Registered

reģistrācijas zīme

™

Trademark

firmas zīme

§

Section

paragrāfa zīme

Paragraph

rindkopas zīme (Enter)

…

Ellipsis

daudzpunkte

Iespējami arī citi simboli.

Abās dialoga loga Symbol lapiņās atrodamas pogas  un .

Nospiežot pogu , tiek atvērts dialoga logs AutoCorrect un simbolu, uz kura atrodas peles rādītājs, var pievienot AutoCorrect sarakstam, izvēloties rakstzīmju virkni, kas rakstot automātiski tiks aizstāta ar izvēlēto simbolu.

Nospiežot pogu , tiek atvērts dialoga logs Customize Keyboard un simbolam, uz kura atrodas peles rādītājs, var piekārtot taustiņu kombināciju, ko turpmāk var izmantot šā simbola ievietošanai tekstā.

    18. vingrinājums: Simbolu ievietošana tekstā