Microsoft Word > Pielikums > ClipArt

 

 

ClipArt

Jaunas grupas izveidošana

Grupas konteksta komandkarte

Objektu ievietošana grupās

Objekta ievietošana citās grupās

Līdzīgu objektu meklēšana

Objekta konteksta komandkarte

Clip Properties dialoga logs

Objektu ievietošana no faila

Objektu ievietošana no interneta

Attēlu labošana