Microsoft Word > Pielikums > ClipArt > Objektu ievietošana grupās

 

 

Objektu ievietošana grupās

Lai būtu vieglāk strādāt ar milzīgo attēlu apjomu, savus iemīļotākos attēlus var ievietot speciālā grupā Favorites. Objektu var pievienot arī jebkurai no jau esošajām grupām vai arī izveidot jaunu grupu.

Lai izvēlēto objektu pievietotu kādai citai grupai:

·         ar klikšķi izvēlas objektu;

·         izmantojot pogu  (Copy), nokopē objektu;

·         ar pogu  (All Categories) atgriežas grupu sarakstā;

·         izvēlas grupu;

·         izmantojot pogu  (Paste), ievieto objektu izvēlētajā grupā.

Ar pogu  (Paste) grupā var ievietot arī starpliktuvē (clipboard) ievietotu objektu.