Microsoft Word > Pielikums > ClipArt > Attēlu labošana

 

 

Attēlu labošana

Izvēlēto attēlu var izsaukt labošanai ar:

·         komandu Edit /Edit Picture;

·         konteksta komandu Edit Picture.

Pēc komandas izsaukšanas attēls tiek atvērts atsevišķā Word dokumentā.

Atgriezties pamatdokumentā var vienā no diviem veidiem:

·         aizverot programmas logu, kurā attēls atvērts labošanai;

·         izmantojot Edit Picture rīku joslas pogu .

Ja attēls reiz jau ir labots, otrreiz ar komandu Edit Picture labošanas režīmā ieiet nevar, jo tādas komandas vairs nav. Tad jāizmanto konteksta vai Edit izvēlnes komanda Picture Object / Open.

Labošanai atvērtais attēls ir ierobežots ar līnijām, kas norāda attēla izmērus. Tos var redzēt arī uz vertikālā un horizontālā mēroglineāla.

Attēlam atvēlēto laukumu var palielināt vai samazināt, uz lineāla mainot baltās zonas platumu. Atgriežoties dokumentā, būs redzama tikai tā attēla daļa, kas atrodas rāmja iekšpusē.

Attēla labošanai ir paredzēta rīku josla Edit Picture. Tās pogu  (Reset Picture Boundary) izmanto, lai attēla lielumu noteicošo rāmi cieši pietuvinātu zīmējumam.

Attēla rediģēšanai var izmantot visas zīmēšanas rīku piedāvātās iespējas, piemēram, mainīt atsevišķu sastāvdaļu krāsas.

       

Labošanas logā izdarītās izmaiņas redzamas arī pamatdokumenta logā.

Kamēr attēls tiek labots, pamatdokumentā tas dažkārt ir iesvītrots.

Izdarot dubultklikšķi uz šāda attēla pamatdokumentā, notiek pāreja uz attēla labošanas dokumentu.

Ja attēlu tā labošanas laikā pamatdokumentā pārvieto vai dzēš, tad attēla labošanas logs automātiski aizveras.