Microsoft Word > Pielikums > Zīmēto objektu novietošana > Objektu pārvietošana ar taustiņu palīdzību

 

 

Objektu pārvietošana ar taustiņu palīdzību

Izvēlēto objektu var pārvietot, izmantojot pārvietošanās taustiņus , ,  un . Vienu reizi nospiežot taustiņu, pārvietošanās notiek attiecīgajā virzienā par vienu vienību. Vienības lielumu nosaka komandas Grid dialoga logā uzstādītās vērtības.