Microsoft Word > Pielikums > Zīmēto objektu novietošana > Līniju tīkla izmantošana

 

 

Līniju tīkla izmantošana

Līniju tīklu (grid) izmanto, lai būtu vieglāk zīmēt un izvietot objektus. Visus ar līniju tīklu saistītos uzstādījumus veic komandas Draw / Grid dialoga logā.

Lai līniju tīkls tiktu izmantots, ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Snap objects to grid.

Atzīmētā rūtiņa Snap objects to other objects palīdz vieglāk novietot objektus attiecībā vienu pret otru.

Ja ir izvēlēta līniju tīkla izmantošana, tad sadaļā Grid settings esošās vērtības nosaka attālumus starp tīkla līnijām: horizontālajām (Horizontal spacing) un vertikālajām (Vertical spacing).

Vienu tīkla rūtiņu sauc par vienību. Attēlā redzamajā logā tās izmēri ir 0,32 cm 0,32 cm. Ja līniju tīklu neizmanto, tad vienība ir viens punkts (0,02 cm).

Ja šīs līnijas vēlas arī redzēt, tad ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Display gridlines on screen.

Ja būs atzīmēta arī izvēles rūtiņa Vertical every, tad uz ekrāna būs redzamas rūtiņas, ja ne, tad – tikai horizontālas līnijas. Blakus esošajos lodziņos izvēlas vērtības, par cik vienībām uz lapas rādīt tīkla līnijas: vertikāli (Vertical every) un horizontāli (Horizontal every).

Sadaļā Grid origin norāda attālumus no lapas malām līdz līniju tīklam.  Norādīt var divējādi:

·         ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Use margins, tiks izmantoti lapas uzstādījumi;

·         norāda attālumus no kreisās malas (Horizontal origin) un augšas (Vertical origin).

Ar pogu Default uzstādījumus saglabā kā standartu turpmākai lietošanai.

Ja tīkls ir uzstādīts, tad, zīmējot, piemēram, kvadrātu, tā izmēri var būt 0,320,32 cm; 0,640,64 cm; 0,960,96 cm utt.

Ja tiek izmantots tīkls, objektu pārvietošana notiek lēcienveidīgi. Atskaites punkts objekta novietošanai ir augšējais kreisais stūris.