Microsoft Word > Pielikums > Objektu izlīdzināšana > Horizontālā izlīdzināšana

 

 

Horizontālā izlīdzināšana

Ja izvēlas komandu Align Left, tad izvēlētie objekti ar kreisajām malām novietosies vienā līnijā tā, lai objektu kreisās malas atrastos uz vienas vertikālas līnijas ar tā objekta kreiso malu, kurš no visiem atrodas visvairāk pa kreisi (attēlā – riņķis).

Ja izvēlas komandu Align Center, tad izvēlētie objekti novietosies vienā līnijā tā, lai to viduspunkti pa horizontāli atrastos vidū starp to objektu, kura kreisā mala atrodas visvairāk pa kreisi (attēlā riņķis), un tā objekta labo malu, kurš atrodas visvairāk pa labi (taisnstūris).

Ja izvēlas komandu Align Right, tad izvēlētie objekti ar labajām malām novietosies vienā līnijā tā, lai objektu labās malas atrastos uz vienas horizontālas līnijas ar tā objekta labo malu, kurš no visiem atrodas visvairāk pa labi (attēlā – taisnstūris).