Microsoft Word > Pielikums > Objektu izlīdzināšana > Vertikālā izlīdzināšana

 

 

Vertikālā izlīdzināšana

Ja izvēlas komandu Align Top, tad izvēlētie objekti ar augšējām malām novietosies vienā līnijā tā, lai objektu augšējās malas atrastos uz vienas vertikālas līnijas ar tā objekta augšējo malu, kurš no visiem atrodas visaugstāk (riņķis).

Ja izvēlas komandu Align Middle, tad izvēlētie objekti novietosies vienā līnijā tā, lai to viduspunkti pa vertikāli atrastos vidū starp to objektu, kura augšējā mala atrodas visaugstāk (riņķis), un tā objekta apakšējo malu, kurš atrodas viszemāk (trijstūris).

Ja izvēlas komandu Align Bottom, tad izvēlētie objekti ar apakšējām malām novietosies vienā līnijā tā, lai objektu apakšējās malas atrastos uz vienas horizontālas līnijas ar tā objekta apakšējo malu, kurš no visiem atrodas zemāk (trijstūris).