Microsoft Word > Pielikums > Objektu izlīdzināšana > Attālumu izlīdzināšana starp objektiem

 

 

Attālumu izlīdzināšana starp objektiem

Lai varētu izmantot šīs komandas, jāizvēlas vismaz trīs objekti. Šajā gadījumā pārvietoti tiks vidējie objekti.

Ar komandu Distribute Horizontally izlīdzina attālumus starp objektiem horizontāli.

Ar komandu Distribute Vertically izlīdzina attālumus starp objektiem vertikāli.