Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object

 

 

Komanda Format / Object

Lapiņa Colors and Lines

Lapiņa Size

Lapiņa Layout

Lapiņa Picture

Lapiņa Text Box

Komanda grafisku objektu formatēšanas dialoga loga izsaukšanai parasti atrodas izvēlnē Format kā pēdējā. Atkarībā no izvēlētā objekta tipa būs atkarīgs arī dialoga loga nosaukums un tajā pieejamo parametru klāsts. Tā, piemēram, attēla formatēšanas loga nosaukumā būs vārds Picture, bet formulai – Object.

Format… dialoga logu var izsaukt, arī divreiz noklikšķinot uz objekta.

Format… logā ir sešas lapiņas:

·         lapiņu Colors and Lines izmanto objekta krāsu un kontūrlīniju norādīšanai;

·         lapiņā Size var norādīt objekta izmērus vai tā lielumu procentos no oriģinālā izmēra;

·         lapiņā Layout objekta novietojumu attiecībā pret tekstu vai citiem objektiem;

·         lapiņā Picture ir iespējams “apgriezt“ attēla malas, kā arī regulēt attēla krāsas;

·         lapiņā Text Box var norādīt teksta attālumu no teksta rāmīša malām;

·         lapiņā Web norāda tekstu, kādam jāparādās, ja uz izvēlētā objekta novieto peles rādītāju (izmantojams interneta HTML dokumentos).