Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object > Lapiņa Colors and Lines

 

 

Lapiņa Colors and Lines

Sadaļā Fill var izvēlēties objekta aizpildīšanas krāsu un veidu. Iespējas plašāk apskatītas zīmētiem objektiem, taču tās ir lietojamas arī citiem objektu veidiem. Atzīmēta Semitransparent izvēles rūtiņa padarīs izvēlēto aizkrāsojumu puscaurspīdīgu.

Sadaļā Line var izvēlēties objekta kontūras krāsu (Color), veidu (Style), vai līnija ir raustīta (Dashed) un līnijas biezumu (Weight). Plašāku aprakstu skaties pie Objektu noformēšana > Objekta kontūrlīnijas noformēšana.

Sadaļu Arrows izmanto zīmētu objektu līniju galu veida izvēlei.