Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object > Lapiņa Size

 

 

Lapiņa Size

Sadaļas Size and rotate lodziņā Height norāda objekta augstumu, bet Width – platumu.

Ja atzīmēta izvēles rūtiņa Lock aspect ratio, tad objekta izmērus varēs mainīt tikai proporcionāli un, ievadot platuma vai augstuma vērtību, otra vērtība automātiski mainīsies uz to pašu vērtību sadaļā  Scale un proporcionāli sadaļā  Size and rotate.

Sadaļu Scale izmanto mēroga izvēlei. Šeit objekta augstumu (Height) un platumu (Width) norāda procentos attiecībā pret tā oriģinālajiem izmēriem, kuri redzami sadaļā Original size, ja atzīmēts Relative to original picture size. Pretējā gadījumā par atskaites punktu tiek ņemti esošie objekta izmēri. Lock aspect ratio atzīmē, lai mēroga mainīšana notiktu proporcionāli, t. i., mainot vienu izmēru, proporcionāli mainītos arī otrs.

Rotation lodziņā norāda objekta pagriešanas leņķi, piemēram, zīmētiem objektiem.

Lodziņā Rotate izvēlas vajadzīgo leņķi, piemēram, 45°.