Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object > Lapiņa Layout

 

 

Lapiņa Layout

Sadaļā Wrapping style izvēlas veidu, kā apkārtējais teksts un/vai objekti apņem izvēlēto objektu.

Ja izvēlas veidu In line with text, objekts tiek novietots vienā līnijā ar teksta rindiņu.

Veidos Square un Tight – objektam blakus var atrasties teksta rindiņas. Behind text novieto objektu zem teksta, bet In front of text – virs tā.

Pogas Advanced… piedāvātajā logā var norādīt objekta atrašanās vietu lapā (MS Word programmā) vai slaidā (MS PowerPoint).