Microsoft Word > Pielikums > Komanda Format/Object > Lapiņa Picture

 

 

Lapiņa Picture

Sadaļā Crop from var norādīt, cik centimetrus no izvēlētā attēla malām “nogriezt”: Left – no kreisās, Right – no labās, Top – no augšas, Bottom – no apakšas.

Sadaļā Image control var izvēlēties krāsu režīmu.

Skalā vai lodziņā Brightness var uzstādīt attēla spilgtumu, bet Contrast – kontrastu.